دانشگاه شهید بهشتی

نصب آنتن در خوابگاهها

تاریخ انتشار: 1399/03/13 08:19 ب.ظ
 

نظر به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر عدم آنتن دهی مناسب خطوط تلفن همراه(ایرانسل)، وپیگیری معاونت دانشجویی با همکاری مدیریت امور فنی و عمرانی اقدام به نصب آنتن تلفن همراه در مجتمع خوابگاه کوی نموده است. "

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آنتن
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 650
اخبار : نصب آنتن در خوابگاهها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی