دانشگاه شهید بهشتی

سمینار «ارائه مؤثر یافته‌های پژوهش» برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/02/28 10:39 ق.ظ
 

بیستمین سمینار گام اول پژوهشگری، عصر چهارشنبه 22 اردیبهشت 99، به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به صورت مجازی برگزار شد. در این وبینار یک ساعته، دکتر پگاه نجات -عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه- در خصوص ارائه مؤثر یافته‌های پژوهش به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر نجات، ابتدائا، برخی از مهم‌ترین اصول مربوط به چگونگی گزارش یافته‌های کمی و کیفی پژوهش را تشریح کرد و نمونه های مختلفی از گزارش های پژوهش را برای ملموس‌تر و عینی‌تر شدن این اصول، ارائه داد. وی در ادامه بر تأثیر انتخاب کلمات در انتقال مفاهیم، و اهمیت انتخاب کلمات مناسب در بیان گزارش تأکید نمود و در خصوص نحوه ارائه داده ها در قالب نمودار، جدول و شکل بر اساس استاندارد APA نیز توضیحاتی ارائه داد. در پایان نیز، تفاوت بین مقایسه یافته‌ها و بحث درباره آن‌ها، تبیین شد.

WhatsApp Image 2020-05-14 at 17.31.16 (1).jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار - گام اول - پژوهشگری
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 908
اخبار : سمینار «ارائه مؤثر یافته‌های پژوهش» برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی