دانشگاه شهید بهشتی

جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/02/27 10:11 ق.ظ

جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد. موارد و مباحث مهم آموزشی و پژوهشی در این جلسه مطرح شد.

 

 

c57e34e2-31e0-4b43-b50f-d519fa308fcb.jpg

1df4dbc1-e04a-4c2b-85f3-0454a5c5f8a1.jpg


d6d886a4-6093-493e-9d31-08d9e9a9c208.jpg


2a88406f-2cd1-4d87-87d5-beb23ae5b58e.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 1,006
اخبار : جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی