دانشگاه شهید بهشتی

اطلاع رسانی نشستهای دانشکده

تاریخ انتشار: 1399/02/22 12:30 ب.ظ

​اطلاع رسانی نشستهای دانشکده​

نشست ۲۳- حقوقی.pdfنشست ۲۳- حقوقی.pdf

نشست ۲۵- قانونگذاری.pdfنشست ۲۵- قانونگذاری.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاع رسانی نشستهای دانشکده
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 889
اخبار : اطلاع رسانی نشستهای دانشکده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی