دانشگاه شهید بهشتی

ارزشيابي نيمسال دوم 99-98

تاریخ انتشار: 1399/02/20 01:29 ب.ظ

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند زمان ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در سامانه گلستان از شنبه 99/2/20 لغايت چهارشنبه 99/3/7 مي باشد. لازم به ذکر است جهت انجام ارزشيابي، تسويه بدهي شهريه و تأييد ثبت نام نيمسال جاري توسط مسئولين آموزش ضروري است، در غير اينصورت امکان ارزشيابي وجود نخواهد داشت. 

همچنين رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد تمام دانشجويان منوط به تکميل فرم ارزشيابي دروس ترم جاري مي باشد.
خواهشمند است در زمان تعيين شده نسبت به تکميل فرم ارزشيابي اساتيدجهت جلوگيري از بسته شدن دسترسي به سيستم گلستان اقدام نماييد. جهت اطلاع از نحوه انجام ارزشيابي به پيوست مراجعه فرماييد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: زمان ارزشيابي اساتيد
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 1,656
اخبار : ارزشيابي نيمسال دوم 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی