دانشگاه شهید بهشتی

تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398

تاریخ انتشار: 1399/02/17 07:37 ق.ظ

بر اساس مصوبه جلسه 9 / 2 / 1399 هیات رئیسه محترم دانشگاه تغییراتی در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398 به شرح آنچه در فايل ضميمه آمده,  انجام شده است .اطلاعیه شماره7.pdfاطلاعیه شماره7.pdfSorosh-Icon
کلید واژه ها: تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 1,301
اخبار : تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی