دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مقاله برای مجله خانواده پژوهی با محوریت ویرورس کرونا

تاریخ انتشار: 1399/02/17 07:28 ق.ظ
فراخوان ارسال مقالات علمی مرتبط با حوزه خانواده و تاثیرات ناشی از بیماری کرونا به فصلنامه خانواده پژوهی:
کرونا و پیامدهای ناشی از آن بر روابط عاطفی ما چه تاثیری گذاشته است؟ ما به عنوان همسر، فرزند و والد چه جنبه ها و تغییراتی را تجربه کرده ایم؟ کدام ساحت از روابط بین فردی مان را بیشتر و بهتر شناختیم؟
کرونا بیشتر تهدید بود یا فرصت؟ فرصتی فراهم کرد برای معاشرت، صمیمیت و درک متقابل یا تنش ها و ناآرامی ها را به واسطه افزایش حضور در فضای خانه تشدید کرد؟ یا شاید پیچیدگی های روابط بین فردی و خصوصا روابط عاطفی را بیشتر معلوم و اهمیت توجه به ساخت و کارکرد نهاد خانواده را نمایان تر ساخت. مسائلی این چنین در کنار شرایط فوق العاده و غیر قابل پیش بینی ناشی از قرنطینه، مسائل اقتصادی پیش آمده و تاثیر آن در حقوق و تکالیف زوجین و همچنین نقش و تکلیف حاکمیت در حمایت از خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی را برآن داشت تا از پژوهشگران حوزه خانواده دعوت به عمل آورد، نتایج تاملات خود را در قالب مقالات علمی مرتبط با حوزه خانواده و تاثیرات کرونا برآن، به این فصلنامه ارسال نمایند. خانواده پژوهی با تسریع در فرآیند داوری این مقالات، نسبت به انتشار آنها با اولویت بالا اقدام خواهد نمود.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کرونا
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 1,356
اخبار : فراخوان مقاله برای مجله خانواده پژوهی با محوریت ویرورس کرونا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی