دانشگاه شهید بهشتی

افزایش مدت دو هفته به طول نیمسال دوم تحصیلی 99-1398

تاریخ انتشار: 1399/02/16 02:27 ب.ظ

        به استحضار می‌رساند به منظور حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه در وضعیت کنونی کشور، در جلسه مورخ 9/2/1399 هیأت رئیسه محترم دانشگاه مقرر شده است: مدت دو هفته به طول نیمسال دوم تحصیلی       99-1398 اضافه شود. لذا اطلاعیه شماره 7 تسهیلات آموزشی دانشگاه صرفاً برای نیمسال دوم 99-98 به پیوست ارسال می‌شود.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که مدیران محترم گروه‌های آموزشی، اعضا محترم هیأت علمی، همکاران محترم آموزشی و دانشجویان گرامی آن واحد، از مفاد اطلاعیه مطلع شوند.


  تسهیلات آموزشی صرفاً برای نیمسال دوم تحصیلی99-98 ***  اطلاعیه شماره7 ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: افزایش مدت دو هفته به طول نیمسال دوم تحصیلی 99-1398
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 740
اخبار : افزایش مدت دو هفته به طول نیمسال دوم تحصیلی 99-1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی