دانشگاه شهید بهشتی

اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی در سال 1399

تاریخ انتشار: 1399/02/16 02:01 ب.ظ

​جهت اطلاع از اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی در سال 1399لطفا به لینک زیر مراجعه کنید.

اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی در سال 1399

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اولویت پژوهشی کمیته امداد امام خمینی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,155
اخبار : اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی در سال 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی