دانشگاه شهید بهشتی

سمینار «تحلیل کمی داده‌های پژوهش» برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/02/15 07:39 ق.ظ
 

هجدهمین سمینار گام اول پژوهشگری، عصر چهارشنبه مورخ 10 اردیبهشت 99، به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد. در این سمینار یک ساعته، دکتر پگاه نجات -عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی-، در خصوص تحلیل کمی داده‌های پژوهش به ایراد سخنرانی پرداخت.

 دکتر نجات، در ابتدای سمینار یک نمای کلی از انواع آزمون‌های استنباطی -با یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته- ارائه داد و نحوه انتخاب روش آماری مناسب برای هر یک از انواع متغیرها را تبیین کرد. در ادامه به توضیح یکی از روش‌های آماری تحلیل کمی داده‌ها تحت عنوان «آزمون همبستگی» پرداخت و نحوه تحلیل داده‌های این نوع آزمون در نرم افزار SPSS را تشریح کرد.

WhatsApp Image 2020-05-02 at 07.47.45.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار - گام اول - پژوهشگری
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 698
اخبار : سمینار «تحلیل کمی داده‌های پژوهش» برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی