دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب شایسته دکتر احمدی زاد بعنوان مدرس برگزیده دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1399/02/14 06:00 ب.ظ
 

spo.14 02.99 teacher der.jpg

مراسم پاسداشت مقام معلم و تقدیر از مدرسان برگزیده آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 به صورت مجازی و آنلاین با سخنرانی دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. در این مراسم از مدرسان برگزیده آموزشی و نیز مدرسان بازنشسته تقدیر به عمل آمد. دکتر سجاد احمدی‌زاد دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی و معاون پژوهشی دانشکده بعنوان مدرس برگزیده دانشکده علوم ورزشی و تندرستی انتخاب شد. Sorosh-Icon
کلید واژه ها: روز معلم،مدرس برگزیده، تقدیر
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,581
اخبار : انتخاب شایسته دکتر احمدی زاد بعنوان مدرس برگزیده دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی