دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه بیماری‌های همه‌گیر در ادبیات ایران و جهان

تاریخ انتشار: 1399/02/14 12:02 ب.ظ


کروناوبینار معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در خوشه ششم تحقیقاتی «مبارزه با کرونا / آسیب‌شناسی دینی و اخلاقی» برگزار می‌کنند:

«پیشینه بیماری‌های همه‌گیر در ادبیات ایران و جهان»

بیماری‌های همه‌گیر چه بازتابی در ادبیات ایران و به ویژه ادبیات فارسی و ادبیات جهان داشته‌اند؟ بیماری‌های همه‌گیر چگونه در متون ادبی ایرانیان بازتاب یافته‌اند؟ استادان زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی در کروناوبینار دانشگاه شهید بهشتی به بیان نظرات و یافته‌های خود در این باره می‌پردازند.

سخنرانان: دکتر احمد خاتمی، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر بهمن نامور مطلق، دانشیار و پژوهشگر ادبیات تطبیقی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی


زمان: سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ​​ساعت 17 تا 19

لینک دسترسی ب​رای عموم:

https://sbu.ac.ir/webinar


e5b54e49-a128-49cf-abec-915db8f9ab49.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیشینه بیماری‌های همه‌گیر در ادبیات ایران و جهان
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,270
اخبار : پیشینه بیماری‌های همه‌گیر در ادبیات ایران و جهان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی