دانشگاه شهید بهشتی

افتخاری دیگر برای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1399/02/08 10:39 ق.ظ

spo.8.2.99.d.s.a.jpg
همکاری دکتر سجاد احمدی زاد دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش و دکتر ایوب سعیدی در نگارش کتاب Endocrinology of Physical Activity and Sport  به همراه سایر اساتید برجسته دنیا که توسط انتشارات اشپرینگر نیچر در سال 2020 انتشار شده است را به اساتید و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تبریک عرض می نماییم.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نگارش کتاب، اشپرینگر
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,686
اخبار : افتخاری دیگر برای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی