دانشگاه شهید بهشتی

پیام ریاست دانشکده با موضوع "نقش ورزش در پیشگیری از کرونا"

تاریخ انتشار: 1399/01/25 11:59 ق.ظ
 

​به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دکتر علیرضا فارسی ریاست دانشکده در یک پیام تصویری، ابعاد فیزیولوژیک و روانشناختی تاثیر ورزش برای عبور از مشکل ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دادند. این خبر یکشنبه 24 فروردین 1399 توسط روابط عمومی دانشگاه تهیه شده است.

 پیام ریاست دانشکده با موضوع "نقش ورزش در پیشگیری از کرونا"در سایت دانشگاه

spo1399-1-25fa.jpg 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تصویری، پیشگیری، بیماری
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,066
اخبار : پیام ریاست دانشکده با موضوع "نقش ورزش در پیشگیری از کرونا"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی