دانشگاه شهید بهشتی

نقش ورزش درپیشگیری ازشیوع ویروس کروناازدیدگاه رئیس دانشکده علوم ورزشی

تاریخ انتشار: 1399/01/24 09:06 ق.ظ

دکتر علیرضا فارسی، رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرسی طی پیامی تصویری در خصوص نقش ورزش در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مطالبی را بیان داشت. فیلم پیام را می توانید بارگیری نمایید.

دکتر فارسی.3gpدکتر فارسی.3gp

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کرونا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 697
اخبار : نقش ورزش درپیشگیری ازشیوع ویروس کروناازدیدگاه رئیس دانشکده علوم ورزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی