دانشگاه شهید بهشتی

اولین جلسه مجازی شورای آموزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال 1399

تاریخ انتشار: 1399/01/19 01:34 ب.ظ
 

اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، سه شنبه دوازده  فروردین 1399 با حضور اعضای هیات علمی دانشکده؛ دکتر فارسی، دکتر احمدی زاد، دکتر پورکیانی، دکتر جعفری، دکتر زارعی و دکتر عقدایی از ساعت 11 تا 13 به صورت مجازی برگزار شد.
spo- 99 -1-19.jpg 
به گزارش روابط عمومی دانشکده، در این جلسه از کلاس های مجازی برگزار شده، گزارشی ارائه شد و برای ادامه برگزاری این کلاس ها تصمیمات زیر اتخاذ شد که به شرح زیر می باشد:
1. برگزاری تمام کلاس های تئوری مطابق برنامه زمان بندی ارایه شده در سیستم گلستان به صورت مجازی الزامی است. مطابق دستورالعمل معاونت آموزشی دانشگاه برای اتمام درس و برگزاری امتحان، لازم است حداقل 14 جلسه به صورت مجازی برگزار شود. در صورت عدم برگزاری کلاس و یا به حدنصاب نرسیدن تعداد جلسات کلاس، آن درس حذف خواهد شد. در زمان فراهم شدن امکان حضور دانشجویان در دانشگاه، کلاس های رفع اشکال به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
2. مدرسان دروس می توانند از طریق سامانه درس افزار به آدرس https://courseware.sbu.ac.ir/ نیز برای در اختیار قراردادن محتوی و ارتباط با دانشجویان استفاده نمایند.
3. مقرر شد کلیه کلاس های عملی تخصصی دانشکده از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه برگزار گردد. در این کلاس ها می توان قوانین داوری و اصول مربیگری را به دانشجویان آموزش داد و همچنین از ویدئوهای آموزشی برای آموزش تکنیک های مختلف استفاده کرد. از این سامانه تا سقف شش جلسه برای هر درس می توان استفاده کرد. 14 جلسه باقی مانده دروس به صورت فشرده، پس از بازگشایی مجدد دانشگاه برگزار خواهد شد.
4. مقرر شد بخش تئوری کلاس های عملی-تئوری مانند آزمایشگاه از طریق سامانه آموزش مجازی برگزار گردد. بخش عملی به صورت کارگاهی در قالب دو روز پس از بازگشایی دانشگاه ها برگزار خواهد شد.
5. مقرر شد کلیه کلاس های دروس تربیت بدنی عمومی از طریق سامانه آموزش مجازی برگزار گردد. برای برگزاری این کلاس ها در ابتدا مدرس کلاس حدود نیم ساعت مبانی تئوری را مطابق سرفصل ها و از جزوه مورد تایید دانشکده (که به صورت پی دی اف در اختیار مدرسان و دانشجویان قرار خواهد گرفت) تدریس نمایند. بخش عملی کلاس به صورت ورزش در خانه از فیلم هایی که توسط معاونت آموزشی دانشکده و با نظارت گروه علوم زیستی در ورزش تهیه می شود تدریس می گردد. امتحان علمی براساس  محتوی ارایه شده در فیلم ها و براساس عملکرد دانشجو خواهد بود.
6.  مقرر شد برای دروس ورزش 1 در صورت تایید معاونت آموزشی دانشگاه، محتوی دروس به بدنسازی تغییر یابد و به صورت بدنسازی در خانه و بدون وسیله ارایه شود. در صورت عدم تایید معاونت آموزشی این دروس حذف خواهد شد.
7. مقرر شد جلسات گروه ها با استفاده از سامانه آموزش مجازی برگزار گردد و در اولین جلسه مدیران گروه بر اجرای مصوبات فوق تاکید نمایند. همچنین پیگیری های لازم برای تعیین اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398 از سوی مدیران گروه انجام پذیرد.
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه مجازی، شورای آموزشی، ارائه گزارش
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 967
اخبار : اولین جلسه مجازی شورای آموزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی