دانشگاه شهید بهشتی

پیام نوروزی دکتر علیرضا فارسی ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1398/12/29 01:46 ق.ظ
 

پیام نوروزی دکتر علیرضا فارسی ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

spo1399 sal jadid1.jpg

بدینوسیله از زحمات همکارانم؛ اعضای محترم هیات علمی، کارکنان خدوم دانشکده و دانشجویان فعال و سخت کوش در سال 1398 تقدیر و تشکر بعمل می آید چرا که اطمینان داریم تمام تلاش خود را برای وظایف و مسئولیت های قانونی به کار گرفته و در همه حال به مقررات حاکم و منشور اداری و اخلاقی پایبند بوده اید و در ادامه نیز تلاش خود را در جهت جلب رضایت ایزد متعال به کار می بندید و همواره شادابی و نشاط را در محیط کار ترویج می نمائید.

توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند منان در سال جدید خواهانم.

روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تبریک، سال نو، ریاست دانشکده
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,146
اخبار : پیام نوروزی دکتر علیرضا فارسی ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی