دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری کلیه کلاس های روزانه دانشگاه شهید بهشتی به صورت غیرحضوری

تاریخ انتشار: 1398/12/08 02:31 ب.ظ

کلیه کلاس های روزانه دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ 1398/12/10 به صورت غیرحضوری برگزار می گردد.

راهنمای کاربری و دستوالعمل های مربوطه به زودی روی سایت زیر قرار می گیرد.

برای ورود به کلاس از طریق سایت  vu.sbu.ac.ir  اقدام نمایید.

خبر4.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری کلیه کلاس های روزانه دانشگاه شهید بهشتی به صورت غیرحضوری
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 6,780
اخبار : برگزاری کلیه کلاس های روزانه دانشگاه شهید بهشتی به صورت غیرحضوری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی