دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه های مربوط به دومین انتخابات شورای صنفی دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/12/03 09:24 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند، جهت آگاهی در خصوص دومین برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به اطلاعیه های زیر مراجعه فرمایند.​


اطلاعیه شماره 1 دومین انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 2 دومین انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره (3) صنفی اسفند 98 - Co.pdfاطلاعیه شماره (3) دومین انتخابات شورای صنفی دانشجویی اسفند 98 - Co.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: صنفی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 2,223
اخبار : اطلاعیه های مربوط به دومین انتخابات شورای صنفی دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی