دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: تحلیل داده‌های آمیختۀ گسسته – پیوسته

تاریخ انتشار: 1398/11/30 10:00 ق.ظ


تحلیل داده‌های آمیختۀ گسسته – پیوسته

نویسنده: دکتر احسان بهرامی سامانی و دکتر مجتبی گنجعلی
چاپ اول: 1398، 234 صفحۀ وزیری، قیمت 350.000 ریال
 
آمار کاربردی امروزه نقش به‌سزایی در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم بیم‌سنجی، علوم ورزشی، علوم قرآنی و غیره دارد و بسیاری از محققان، آمار کاربردی را جزء مهم‌ترین ابزارهای پژوهشی‌ خود می‌دانند. آمار کاربردی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از مهم‌ترین تخصص‌ها برای دانشجویان رشتة آمار محسوب می‌شود. این کتاب با هدف آموزش و افزایش تخصص و مهارت دانشجویان رشتة آمار و سایر رشته‌ها، در حوزة تحلیل داده‌ها در آمار کاربردی به‌نگارش درآمده است و در مورد تحلیل داده‌های گسسته، پیوسته و آمیخته‌ای از آنها مباحث مفصلی دارد. اگرچه منابع مناسب داخلی و خارجی در حوزة تحلیل داده‌های گسسته و پیوسته در اختیار محققان و دانشجویان امروزی است، اما فقدان منابع داخلی در حوزة تحلیل داده‌های آمیخته نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت. از سوی دیگر، منابع خارجی این حوزه نیز عمدتاً مجموعه مقالاتی است که فقط در یک کتاب توسط دی‌لئون و کریر (2013) گردآوری شده‌اند. در این شرایط کتاب حاضر می‌تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دروسی همچون تحلیل داده‌های آمیخته، مباحث پیشرفته، فنون آماری، شبیه‌سازی، مباحث پیشرفته در تحلیل داده‌ها منبعی مناسب باشد. همچنین برخی از فصل‌های آن می‌تواند در طرح درس‌هایی همچون محاسبات آماری، محاسبات آماری پیشرفته، مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، رگرسیون 1 و 2، روش‌های گسسته و پیوسته، برای دانشجویان دورة کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد.
شیوة نگارش کتاب، افزایش مهارت، بررسی مفهوم شناساپذیری در مدل‌های آماری، بررسی مفاهیم مهم و جذاب در تحلیل داده‌ها و معرفی نرم‌افزارهای مناسب از جمله ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتاب است که می‌تواند وجه تمایز آن از سایر کتاب‌های این حوزه‌ باشد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 861
اخبار : معرفی کتاب: تحلیل داده‌های آمیختۀ گسسته – پیوسته
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی