دانشگاه شهید بهشتی

استقرار تیم گروه خون گیر در دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/11/28 08:58 ق.ظخون.jpgاهدای خون.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اهدای خون
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 390
اخبار : استقرار تیم گروه خون گیر در دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی