دانشگاه شهید بهشتی

بورس تحصیلی کشور رومانی

تاریخ انتشار: 1398/11/26 01:01 ب.ظ

​کشور رومانی 85 بورس تحصیلی به متقاضیان اهدا می‌کند. برای کسب اطلاعات فایل پیوست را مطالعه نمائید.

بورس تحصیلی کشور رومانی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بورس تحصیلی کشور رومانی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 162
اخبار : بورس تحصیلی کشور رومانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی