دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ انتشار: 1398/11/26 12:52 ب.ظ

​فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی 1400-1399 منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمائید.

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی 1400-1399

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پذیرش بدون آزمون، دانشگاه تربیت مدرس
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 136
اخبار : فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی