دانشگاه شهید بهشتی

حضور فعال قطب و مرکز گوهرشناسی دانشکده در همایش گوهرسنگ های ایران

تاریخ انتشار: 1398/11/26 09:31 ق.ظ

اولین دوره از همایش سالانه کانسارهای ایران، پیجویی و اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازاریابی، مربوط به گوهرسنگ‌های ایران روز 16 بهمنماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک این دانشگاه برگزار شد.

در این همایش دکتر فریبرز مسعودی ریس قطب و مرکز گوهرشناسی دکتر منصور قربانی عضو مرکز و ریس انجمن زمین شناسی ایران و چند تن از دانشجویان دانشکده علوم زمین حضور داشتند. رئیس مرکز و قطب گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی بعنوان سخنران کلیدی در ارتباط با خصوص اهمیت توجه به مفهوم معدن تا بازار در رشد اقتصادی و تجارت گوهر سنگ های ایران سخنرانی نمود. در این سخنرانی وی همچنین به گردش مالی تجارت جهانی سالیانه گوهر سنگ ها، جایگاه آن را در مقایسه با نفت و اهمیت موضوع تجاری گوهرسنگ ها پرداخت. دکتر مسعودی با اشاره به چرخه تولید جواهرات از معدن تا بازار بر اهمیت و نقش بازاریابی تاکید داشت. در بخش پایانی سخنرانی نیز وی به ارتباط توسعه پایدار و معدنکاری گوهرسنگ ها پرداخت. دکتر قربانی نیز در نشست تخصصی این همایش به لزوم تدوین نقشه راه تجارت گوهرسنگ ها در ایران تاکید نمود. در بخش ارایه مقالات نیز از دانشگاه شهید بهشتی مقاله در خصوص فیروزه و یاقوت ارایه شد. در حاشیه همایش نیز نشست ها و گفتگو با شرکت کنندگان نمایشگاه گوهرسنگ ها برای توسعه علم و تجارت گوهرسنگ ها صورت گرفت.

همایش سنگ شناسی شاهرود.png


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش گوهرسنگ های ایران در دانشگاه شاهرود
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 595
اخبار : حضور فعال قطب و مرکز گوهرشناسی دانشکده در همایش گوهرسنگ های ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی