دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نام خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان دکتری ورودی ما قبل 98

تاریخ انتشار: 1398/11/26 08:39 ق.ظ

آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری روزانه غیر بومی دارای سنوات مجاز ورودی ماقبل98 که متقاضی استفاده از خوابگاه متأهلین (خوابگاه موقوفه دانش پژوهان) هستند، جهت ثبت نام و ارائه درخواست، در اسرع وقت به واحد ثبت نام و اسکان امور خوابگاه ها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه اولویت بندی و اقدام لازم بعمل خواهد آمد.                                                                                                                                 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: متاهلین
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 339
اخبار : ثبت نام خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان دکتری ورودی ما قبل 98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی