دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری کارگاه تخصصی کابرد جغرافیا در تاریخ در دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1398/11/19 08:48 ق.ظ

کارگاه تخصصی کابرد جغرافیا در تاریخ، مفاهیم و روش ها با همکاری مشترک معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین و معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان به میزبانی دانشکده زمین برگزار می گردد. این کارگاه در تاریخ 6 اسفند ماه 1398 در ساعت 9 الی 12 در سالن شهید ابراهیمی این دانشکده برگزار خواهد شد.

به عموم شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی معتبر پژوهشی اعطا خواهد شد.


کارگاه کاربرد جغرافیا در تاریخ مفاهیم و روش ها.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه کابرد جغرافیا در تاریخ
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,132
اخبار : برگزاری کارگاه تخصصی کابرد جغرافیا در تاریخ در دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی