دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری: مسکونی، ...

تاریخ انتشار: 1398/11/16 02:34 ب.ظ


مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری: مسکونی، دانشگاهی، تجاری
 
نویسنده: دکتر علی علائی با همکاری درسا جدی یگانه
چاپ اول: 1398، 198 صفحۀ رحلی، قیمت 400.000 ریال
 
طراحی مجموعه‌های معماری، حوزه‌ای کلان در مقیاس معماری است که به‌نوعی حوزة میان‌مقیاسی در طراحی فضای مصنوع، مابین طراحی تک‌بناها و طراحی شهری، به شمار می‌رود. در این حوزه، غیر از اصول حاکم در حیطة معماری، به بسیاری از مباحث کلان‌تر توجه می‌شود که در حوزة برنامه‌ریزی و طراحی شهری کاربرد دارند. از یک سو، در مجموعه‌های کلان معماری توجه به کل قرار نیست ما را از توجه به اجزا غافل کند، به‌علاوه باید توجه کرد که موضوعات مطرح در هر کلْ ابعادی فراتر از جمع اجزای آن را در بر می‌گیرد. در انواع مجموعه‌های معماری همچون مجموعه‌های مسکونی و نمایشگاهی و تجاری و ورزشی و آموزشی و مختلط، مباحث این حوزه اشتراکاتی دارند ولی تفاوت‌هایی نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود که موضوع کتاب‌هایی در زمینة برنامه‌ریزی و طراحی این مجموعه‌ها خواهد بود. این کتاب‌ها که محصول فعالیت مشترک دو تن از مدرسان گروه معماری دانشکدة معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی است، پس از سال‌ها آموزش و تحقیق در این حوزه تألیف شده و پیشِ‌روی علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب‌ها را می‌توان در فعالیت حرفه‌ای مهندسان مشاور معمار و شهرساز و نیز در فعالیت‌های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در حوزة معماری و علوم وابسته استفاده کرد.
مجموعة کتاب‌های اشاره‌شده، از کتاب‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و طراحی در حوزة معماری به شمار می‌آیند. مطالب گردآوری‌شده در این کتاب‌ها عمدتاً حاصل پژوهش مصداق‌محور یعنی جست‌وجو و تحقیق در مصادیق معماری از انواع این مجموعه‌ها صورت گرفته است. این بدان معناست که مطالب نظری مطرح‌شده در بخش جمع‌بندی یا نتیجه‌گیری هریک از موضوعات نیز عمدتاً بر اساس شناخت و نقد مصادیق این‌گونه از مجموعه‌ها و نه‌فقط بر مبنای آرا صاحب‌نظران حاصل شده است؛ رویکردی که البته در پژوهش در حوزه‌های دیگر علم و دانش بشری همچون علوم پایه و یا حتی ادبیاتْ در جهان و ایران سابقه دارد ولی در حوزة معماری چندان رونقی نداشته است. نگارندگان نیز با آگاهی از این شرایط و علاقه به اشاعه و گسترش این نوع نگاه، یعنی پژوهش مصداق‌محورانه در حوزة معماری، این کتاب را با همین شیوه نگاشته‌اند؛ شیوه‌ای که برخی محققان معاصر معماری ایران نیز آن را توصیه کرده‌اند.
ویژگی مهم این مجموعه‌کتاب‌ها و تفاوت بسیار آن با کتاب‌های احتمالی مشابه، برآورده‌ساختن نیاز برنامه‌ریزان و طراحان معماری در این‌گونه مجموعه‌های کلان معماری است. در این کتاب‌ها سعی شده با ارائة مصادیق متنوع از مجموعه‌های معماری، ضمن نمایش آثار معماری، آن‌ها را طبقه‌بندی کرده و مشخصات و ویژگی‌شان را بیان کند تا برنامه‌ریزان و طراحان مجموعه‌های بزرگ معماری بتوانند اصول کلی و مهم لازم برای برنامه‌ریزی و طراحی این‌گونه مجموعه‌ها را استنتاج کرده و در فعالیت حرفه‌ای خود از آن بهره ببرند. در انتخاب گونه‌ها سعی شده اولویت به مصادیقی داده شود که در فعالیت حرفه‌ای احتمال درگیرشدن برنامه‌ریزان و طراحان با آن‌ها بیشتر است، نمونه‌هایی که در بستر فکری و فرهنگی و اجتماعی امروز نیاز به بازتعریف دارند، ممکن است مطالعة آن‌ها در طراحی گونه‌های دیگر کاربرد داشته باشد و یا نقطة عطفی در موضوع اشاره شده چه ازنظر زمانی، مکانی و یا ایدة طراحی به شمار می‌روند. باتوجه‌به تنوع بسیار مجموعه‌های معماری و ضرورت‌های گسترده‌ای که در طراحی و برنامه‌ریزی آن‌ها ممکن است وجود داشته باشد، اتخاذ رویکردی کاملاً یکسان در بررسی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، بااین‌حال سعی شده است تا در هریک از موضوعاتْ ضمن معرفی و بررسی نمونه‌ها و مصداق‌ها از مجموعه‌های معماری موجود در جهان و دسته‌بندی آن‌ها، اطلاعاتی دربارة جایگاه گونة مربوطه در بستر امروز و ضرورت‌های طراحی و برنامه‌ریزی آن‌ها ارائه شود.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,802
اخبار : معرفی کتاب: مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری: مسکونی، ...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی