دانشگاه شهید بهشتی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1398-1399

تاریخ انتشار: 1398/11/12 01:13 ب.ظ

​جهت مشاهده تقويم آموزشي مرکز الکترونیکی  در نيمسال دوم تحصيلي 99-98 به پیوست مراجعه فرماييد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تقویم آموزشی سال تحصیلی 1398-1399
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 1,896
اخبار : تقویم آموزشی سال تحصیلی 1398-1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی