دانشگاه شهید بهشتی

جذب پژوهشگر پسا دکتری در زمینه " مواد هسته ای - توسعه آلیاژهای فلزی ..

تاریخ انتشار: 1398/11/08 03:00 ب.ظ

​دانشکده مهندسی هسته ای در نظر دارد یک نفر پژوهشیار پسادکتری در زمینه " مواد هسته ای - توسعه آلیاژهای فلزی پیشرفته با قابلیت خود ترمیمی در محیط تابشی راکتورهای گداخت و شکافت هسته ای " به مدت یک نیم سال تحصیلی با استفاده از اعتبار پژوهشی جناب آقای دکتر سید امیر حسین فقهی عضو محترم هیات علمی این دانشکده جذب کند . مهلت ارسال مدارک برای متقاضیان به معاونت پژوهشی هفت روز میباشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جذب پژوهشگر
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,548
اخبار : جذب پژوهشگر پسا دکتری در زمینه " مواد هسته ای - توسعه آلیاژهای فلزی ..
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی