دانشگاه شهید بهشتی

دوره مجازی توانمندسازی اعضای هیأت علمی

تاریخ انتشار: 1398/11/08 02:54 ب.ظ

​دوره نحوه مواجهه با رفتارهای دشوار همکاران و دانشجویان به صورت مجازی با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیریت امور هیأت علمی برگزار می شود. جهت ثبت نام دوره به پیوست مراجعه فرمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوره نحوه مواجهه با رفتارهای دشوار همکاران و دانشجویان
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 2,194
اخبار : دوره مجازی توانمندسازی اعضای هیأت علمی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی