دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: 1398/10/30 11:04 ق.ظ

مرکز آموزش الکترونیکی با همکاری آوای هوشمند قلم دوره‌های مجازی آموزش زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته برگزار می‌کند.

SBU English-edited.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 2,065
اخبار : برگزاری دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی