دانشگاه شهید بهشتی

دستور نشست چهارمین نشست کارگروه ملی همکاری های علمی با روسیه

تاریخ انتشار: 1398/10/30 09:29 ق.ظ

چهارمین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور روسیه، روز شنبه پنجم بهمن ماه 1398 با حضور اعضای کشوری کارگروه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.


دریافت دستور نشست

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دستور نشست - چهارمین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور روسیه
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 1,274
اخبار : دستور نشست چهارمین نشست کارگروه ملی همکاری های علمی با روسیه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی