دانشگاه شهید بهشتی

صدور احکام اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ انتشار: 1398/10/17 08:22 ق.ظ
 

در زمستان 98 احکام اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر به روزرسانی شد. این احکام با امضای ریاست دانشگاه در یک دوره یک ساله برای 23 عضو هیئت علمی از 17 دانشکده صادر شده است. از این تعداد 8 عضو هیئت علمی (آقای دکتر خراسانی «دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی»، آقای دکتر عالی پناه «دانشکده حقوق»، آقای دکتر نیک پیمان «دانشکده علوم زمین»، آقای دکتر جعفری «دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی»، آقای دکتر محمودی «دانشکده حقوق»، آقای دکتر حجاریان «دانشکده علوم ریاضی»، آقای دکتر ترکمن «دانشکده مهندسی برق» و آقای دکتر قریشی نجف آبادی «دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست»)  به عنوان اعضای جدید منصوب شده اند. همچنین از اساتید مشاوری که در سالیان گذشته با این مجموعه همکاری داشته اند طی حکمی تقدیر به عمل آمد.

​​1.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بروز رسانی احکام اساتید
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 179
اخبار : صدور احکام اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی