دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: درمان اختلال‌های دلبستگی؛ از نظریه تا درمان

تاریخ انتشار: 1398/10/15 02:45 ب.ظ
درمان اختلال‌های دلبستگی؛ از نظریه تا درمان
نویسنده: کارل هاینتس بریش
مترجمان: صفورا بابایی ـ مریم شجاعی ـ دکتر سعید قنبری

 
چاپ اول: 1398، 414 صفحۀ وزیری، قیمت 600.000 ریال

نظریة دلبستگی دربارة گرایش درونی به برقراری روابط هیجانی با اشخاصی خاص است؛ گرایشی که مؤلفه‌ای اساسی و مهم در ذات انسان است، از قبل در نوزادان وجود دارد و در سراسر دوران بزرگسالی تا کهنسالی ادامه می‌یابد. این روابط در دوران نوزادی و کودکی با والدین یا جانشینان والدین برقرار می‌شوند که مسئول محافظت، آسایش و حمایت‌اند. در دوران نوجوانی و بزرگسالی بهنجار، این روابط پایدار می‌مانند و با روابطی جدید، که غالباً با جنس مخالف شکل می‌گیرند، کامل می‌شوند.
کتاب درمان اختلال‌های دلبستگی: از نظریه تا درمان، پاسخی دقیق و کاملاً مرتبط به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جان بالبی، بنیان‌گذار نظریة دلبستگی، دربارة به‌کار نبستن این نظریه در موقعیت‌های بالینی است. بالبی همیشه از این شکایت داشت که نظریه‌اش، که اساساً از موقعیت‌های بالینی متأثر شده است، آن‌چنان‌که توجه روان‌شناسان تحولی را جلب کرده، ازسوی بالینگران به‌کار گرفته نشده است. کتاب حاضر تلاشی موفق در همین مسیر است. همچنین به‌خوبی نظریة دلبستگی را در ارائة سرگذشت مراجعان گوناگون در یک طیف سنی گسترده ــ از مادری که نوزادی را باردار است تا سنین کهنسالی ــ در فهم روان‌پویشی‌های مؤثر بر پدیدآیی اختلال‌های روانی تا طرح‌ریزی و انجام روان‌درمانی به‌کار گرفته است.
به‌گفتۀ مترجمان کتاب، آنچه نیروی محرکة ترجمة این کتاب بوده، توجه و اشتیاق دانشجویان و متخصصان به فهم و درک نظریة دلبستگی و به‌کارگیری آن در فعالیت‌های بالینی است. تجربة بحث و گفت‌وگو در کلاس‌های دانشگاهی دربارة نظریة دلبستگی و برگزاری دوره‌های آموزشی متمرکز بر مداخلات دلبستگی‌محور، نشان داده است که دانشجویان و متخصصان در مسیر یادگیری نظریة دلبستگی درمورد خود می‌آموزند و این نظریه را پیش‌از آنکه برای مراجعانشان به‌کار ببندند، راهی به‌سوی مداقه در خویشتن می‌بینند، در واقع نظریة دلبستگی دربارة خود ماست، اینکه چه کسی هستیم و چگونه چنین شدیم.
این کتاب برای متخصصانی مفید است که در زمینة روان‌درمانی و مشاوره در گروه‌های سنی گوناگون فعالیت می‌کنند. همچنین وجود پیش‌زمینه‌های روانکاوی کلاسیک در نویسندة کتاب، دکتر کارل هاینتس بریش، فرصت بسیار مناسبی برای تحلیل مراجعان از رویکردهای روان‌پویشی و سپس روشن‌ساختن جایگاه روابط دلبستگی‌محور درمورد مراجعان پدید آورده است. ازاین‌رو، کتاب می‌تواند برای علاقه‌مندان به نظریه‌های روان‌پویشی نیز مفید و الهام‌بخش باشد.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,447
اخبار : معرفی کتاب: درمان اختلال‌های دلبستگی؛ از نظریه تا درمان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی