دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: منابع انسانی در آموزش عالی

تاریخ انتشار: 1398/10/15 11:28 ق.ظ
منابع انسانی در آموزش عالی
نویسندگان: آلوین ایوانز ـ  ادنا چان
ترجمة دکتر محمدتقی نظرپور؛ دکتر اباصلت خراسانی؛ محسن قیصری؛
 آرمیتا قربان شیرودی؛ محمدمهدی قره باغی
 
چاپ اول: 1398، 198 صفحۀ وزیری، قیمت200.000 ریال

منابع انسانی مهم‎ترین دارایی دانشگاه است؛ یعنی کیفیت یک دانشگاه ارتباط مستقیمی با کیفیت اعضای هیئت علمی و کارکنان آن دارد. بیشترین هزینه در دانشگاه صرف استخدام منابع انسانی می‌شود. گرچه منابع انسانی از باارزش‌ترین عوامل تولید و مهم‌ترین سرمایه‌هاست و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکنندۀ قابلیت‌های اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید، ولی واحدهای منابع انسانی در دانشگاه‌ها اغلب، به جای یک دارایی باارزش، مانعی در امور اداری به نظر می‌آیند. یکی از مؤثرترین راه‌های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط کنونی کارامدتر کردن کارکنان و اعضای هیئت علمی در آموزش عالی است، زیرا کیفیت بروندادها و پیامدهای دانشگاهی و به طورکلی، تعالی اجتماعی، بهبود شایستگی‌ها و مشارکت اجتماعی آنان در توسعة جامعه، به توانایی‌ها و قابلیت‌های اعضای هیئت علمی و کارکنان بستگی دارد. شکل‌گیری چنین سرمایه‌های باارزشی در سازمان، با هر هدف و گرایشی، در سایة بهره‌مندی از نظام مدیریت منابع انسانی توانمند و شایسته امکان‌پذیر است. نویسندگان در این کتاب نقش واحدهای منابع انسانی را که در برنامه‌ریزی راهبردی بسیار مؤثر است، توصیف می‌کنند و دربارۀ اینکه واحدهای منابع انسانی با چه معیارهایی به کاهش هزینه کمک می‌کنند بحث می‌نمایند. در مباحث بعدی کتاب نقش واحدهای منابع انسانی در تولید درآمد بررسی می‌شود و توضیح داده خواهد شد به چه دلیل در مدیریت منابع انسانی، داخل وخارج از آموزش عالی، متخصصان منابع انسانی باید در نوآوری‌ها برای برنامه‌ریزی راهبردی شرکت کنند. این کتاب برای کسانی که با مدیریت منابع انسانی آشنایند و حتی کسانی که به اهمیت و نقش منابع انسانی قائل نیستند، بینش مهمی دربارۀ نقش مدیریت منابع انسانی ایجاد می‌کند و روش‌هایی را معرفی می‌نماید که برای تقویت اهداف و مأموریت‌های سازمانی به طور راهبردی به کارگرفته می‌شوند.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,300
اخبار : معرفی کتاب: منابع انسانی در آموزش عالی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی