دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه رزرو و خرید غذای دانشجویان مجازی در ایام امتحانات

تاریخ انتشار: 1398/10/15 10:01 ق.ظ
دانشجویان محترم در ایام امتحانات مانند سنوات گذشته می توانید با مراجعه به سامانه تغذیه دانشگاه ، نسبت به رزرو و خرید غذا اقدام نمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سامانه تغذیه دانشگاه رزرو و خرید غذا
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 444
اخبار : اطلاعیه رزرو و خرید غذای دانشجویان مجازی در ایام امتحانات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی