دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: جستجوی پایداری در دامگه ناپایداری زمین: کاوش رهیافت‌های...

تاریخ انتشار: 1398/10/15 09:28 ق.ظ
جستجوی پایداری در دامگه ناپایداری زمین: کاوش رهیافت‌های مواجهه با تغییر آب‌وهوا در توسعۀ شهری
نویسندگان: دکتر مظفر صرافی ـ دکتر علی محمدنژاد

 
چاپ اول: 1398، 480 صفحۀ وزیری، قیمت700.000 ریال

 
   فشردة پیام کتاب جستجوی پایداری در دامگه ناپایداری زمین این است که جهان در ناپایداری مهلکی گرفتار آمده که تغییر آب‌وهوا از بارزترین شواهد آن است. این ناپایداری برآمده از مداخله‌های انسانی در انگارهای از توسعه، پس از انقلاب صنعتی، است که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش مهمی دارند. پیشگیری از انتشار این پادزیست به تغییرات شالوده‌شکنانه‌ای در سبک زندگی، اقتصاد و جامعه نیاز دارد، که فروکاستن اقدامات مقابله به فناوری‌های نوین، با نگاهداشت وضعیت کنونی، انحرافی ناآگاهانه یا تبهکارانه است. تغییر بنیادین را باید به شهرها سپرد، زیرا خود، قربانیان اصلی این ناپایداری‌اند و در عین حال، قهرمانان چاره‌جویی را می‌پرورند. تغییر آب‌وهوا چالشی جهانی است که پیامدهای محلی دارد و شهرها راه‌حل محلی برای این مشکل جهانی را تأمین میکنند. در این گذار، جوامع تهیدست، و بهتر است بگوییم «توسعه‌نیافته»، بیشترین آمادگی پذیرش بدیلِ به اصطلاح توسعة کنونی را دارند زیرا نه آن را آرمانی میدانند و نه برای اکثریت جهانیان کنارمانده از آن، دست‌یافتنی می‌شمارند. این دگرگونی بزرگ، در انگارة توسعة متداول، تغییر ساختار قدرت در تولید فضای شهری را می‌طلبد که برقراری حکم‌روایی شایسته زمینه‌ساز شرط تحقق آن است. در این مسیر، برنامه‌ریزان فضایی (شهری و منطقه‌ای) در کارگزاری دگرگونی بزرگ در توسعة شهری، برای خروج از دامگه ناپایداری، رسالت خطیری دارند که در این کتاب به آنها اشاره شده است.
   پرفسور مارک روزلند (Mark Roseland) در مقدمه‌ای بر این کتاب مینویسد: «این کتاب راهنما و منبعی عالی برای آماده‌کردن نسل آتی حرفه‌مندان توسعة شهری در ایران به‌شمار می‌آید. استاد مفظر صرافی و دکتر علی محمدنژاد نخستین کتابی را نوشته‌اند که نشان می‌دهد چگونه تغییر آب‌وهوا در برنامه‌ریزی شهری ایران تأثیر می‌گذارد و از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. این کتاب نه فقط الزامات تغییر آب‌وهوا برای اقدامات گوناگون برنامه‌ریزان را نشان می‌دهد، بلکه اهمیت توسعة پایدار اجتماعات محلی را، به‌منزلة سنگ بنای دگرگونی راستین درتوسعۀ کشور، نیز تشریح می‌کند».
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,267
اخبار : معرفی کتاب: جستجوی پایداری در دامگه ناپایداری زمین: کاوش رهیافت‌های...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی