دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات

تاریخ انتشار: 1398/10/11 02:37 ب.ظ

​به اطلاع دانشجویان دوره الکترونیکی متقاضی اسکان موقت در ایام امتحانات می رساند، جهت ارائه درخواست اسکان اطلاعیه اسکان دانشجویان مجازی را مطالعه فرمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه اسکان دانشجویان مجازی
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 1,335
اخبار : اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی