دانشگاه شهید بهشتی

اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار: 1398/09/17 09:59 ق.ظ
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش و دبیر شورای تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص ارسال پروپوزال پیشنهادی اولویتهای پژوهشی خود را به شرح زیر اعلام کردند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 2,751
اخبار : اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی