دانشگاه شهید بهشتی

نشست بررسی ابعاد علمی، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398

تاریخ انتشار: 1398/09/13 01:06 ب.ظ
 

 "نشست بررسی ابعاد علمی، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398"

 زمان : یکشنبه 24 آذر ماه ساعت 11 الی 13 

مکان : دانشکده حقوق] دانشگاه شهید بهشتی 

شست بررسی ابعاد علمی، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شست بررسی ابعاد علمی، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 2,103
اخبار : نشست بررسی ابعاد علمی، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی