دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش دو نفر دانشجوی پسادکتری در گرایش شیمی تجزیه و پلیمر

تاریخ انتشار: 1398/09/05 02:32 ب.ظ
دانشکده علوم شیمی و نفت در نظر دارد دو نفر دانشجو در مقطع پسا دکترا در گرایش های شیمی پلیمر و شیمی تجزیه به راهنمایی استادان : دکتر محمدرضا نبید و دکتر سیدسعید سیدحسینی داورانی (هر کدام یک دانشجو)  پذیرش نماید .مهلت ارسال مدارک به معاونت پژوهشی تا تاریخ 14 آذر 98 میباشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجوی پسادکتری در گرایش شیمی تجزیه و پلیمر
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,866
اخبار : پذیرش دو نفر دانشجوی پسادکتری در گرایش شیمی تجزیه و پلیمر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی