دانشگاه شهید بهشتی

جذب پژوهشگر پسا دکتری از طریق اعتبار ویژه آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی

تاریخ انتشار: 1398/09/03 02:44 ب.ظ

​دانشکده فیزیک در نظر دارد یک نفر محقق پسا‌دکتری زیر نظر آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی سال 97 به مدت 3 ‌ماه پذیرش نماید. مدت پسادکتری یک نیم سال تحصیلی در زمینه "ساختارهای الکترونیکی اکسیدهای فلزی برای memristor " می باشد. مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 10 آذر 98 میباشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جذب پژوهشگر پسا دکتری - دکتر محمدمهدی طهرانچی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 2,709
اخبار : جذب پژوهشگر پسا دکتری از طریق اعتبار ویژه آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی