دانشگاه شهید بهشتی

تفاهم نامه همکاری دانشگاه با صندوق حمایت از زنبورداران

تاریخ انتشار: 1398/09/03 02:35 ب.ظ
 ​تفاهم نامه همکاری آموزشی-پژوهشی بین دانشگاه شهید بهشتی و صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور به امضاء رسید. طبق این تفاهم نامه آزمایشگاههای گروه علوم و زیست فناوری گیاهی و گروه میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم  و فناوری زیستی در راستای اصالت سنجی و کنترل کیفی عسل بر اساس فاکتورهای گرده شناسی، میکروبیولوژی و بیوشیمیایی، آموزش به زنبورداران، مشارکت در تشکیل آزمایشگاه مرجع از طریق شکل گیری کنسرسیوم، ارزیابی ظرفیت برد مراتع جهت زنبور عسل، همکاری در زمینه تکمیل اطلس مرجع گرده شناسی ایران و پژوهش های مقاطع تحصیلات تکمیلی در حوزه کنترل کیفی عسل با صندوق حمایت از توسعه زنبور داری همکاری می نمایند. عقد این تفاهم نامه به عنوان یک اقدام علمی-اجرایی موثر بین دانشگاه شهید بهشتی و صنعت زنبور داری کشور نقش مهمی در اصالت سنجی، کنترل کیفی و ارتقاء صادرات عسل در کشور خواهد داشت.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تفاهم نامه - دانشگاه -صندوق حمایت - زنبورداران
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 2,631
اخبار : تفاهم نامه همکاری دانشگاه با صندوق حمایت از زنبورداران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی