دانشگاه شهید بهشتی

همایش ملی انرژی و حل و فصل اختلافات در صنعت

تاریخ انتشار: 1398/08/29 01:38 ب.ظ
موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه نیرو برگزار می کند:
               همایش ملی انرژی و حل و فصل اختلافات در صنعت
موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه نیرو برگزار می کند.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش ملی انرژی و حل و فصل اختلافات در صنعت
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 3,146
اخبار : همایش ملی انرژی و حل و فصل اختلافات در صنعت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی