دانشگاه شهید بهشتی

اعلام آغاز بزرگداشت شصتمین سال تأسیس دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/08/25 04:13 ق.ظ

​​پیام رئیس دانشگاه به مناسبت شصتمین سال تأسیس دانشگاه
​اعلام آغاز بزرگداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه
1e7fefdd-0dff-4c3d-a313-ec5b1641d732.jpg

آغاز شصتمین سال دانشگاه با تاریخ.jpg
 

​​حکم انتصاب دبیر شورای سیاستگزاری برنامه گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه
حکم دکتر واعظی.jpg
   
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شصت سال
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 4,159
اخبار : اعلام آغاز بزرگداشت شصتمین سال تأسیس دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی