دانشگاه شهید بهشتی

اعلام آغاز بزرگداشت شصتمین سال تأسیس دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/08/25 04:13 ق.ظ

 
60-2.jpg
پیام سرپرست دانشگاه به مناسبت شصتمین سال تأسیس دانشگاه
11111111111111پیامم1.jpg 
 
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شصت سال
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 2,140
اخبار : اعلام آغاز بزرگداشت شصتمین سال تأسیس دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی