دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کارگاه های برگزار شده توسط، مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی

تاریخ انتشار: 1398/08/18 11:40 ق.ظ

IMG_20191105_091622_709.jpg
IMG_20191105_091629_668.jpg


مرکز
 مشاوره و آموزش های اجتماعی با رویکرد توانمند سازی دانشگاهیان عزیز و افزایش مهارتهای زندگی( مهارت های ارتباطی،جرا ت ورزی، کنترل خشم و...  اقدام به برگزاری سلسه کارگاه های  آموزشی نموده است که خوشبختانه با استقبال بی نظیر مواجه شده است. 

در ذیل گزارش کارگاه ها تفصیل آمده است

1- کارگاه وقتی رنج می بریم با موضوع تاب آوری درروزچهارشنبه مورخ 1398/7/17مهرماه ، با حضور مدرس سرکار خانم باقری،از ساعت 11 تا 13 به مدت دو ساعت در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی واجتماعی برگزارشد. تعداد 78 نفر از دانشجویان رشته های مختلف وهمیاران سلامت روان در این جلسه شرکت کردند.دراین کارگاه به موضوعات مربوط به درد و رنج و چگونگی مواجعه با آن پرداخت شد، همچنین دراین زمینه آموزش های به دانشجویان ارائه شده است

2- کارگاه چگونه در خوابگا دوام بیاوریم، درروزسه شنبه مورخ 1398/7/23مهرماه، با حضور مدرس جناب آقای طالعی،از ساعت 11 تا 13 به مدت دو ساعت در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی واجتماعی برگزارشد. تعداد 65 نفر از دانشجویان رشته های مختلف وهمیاران سلامت روان در این جلسه شرکت کردند،دراین کارگاه به سرفصل هایی همچون نحوه برقراری ارتباط با هم اتاقی هاییارتقاء روابط بین فردی با آنان وسازگاری با محیط جدید پرداخت شده، همچنین در خصوص مشکلانی که ممکن است در خوابگاه به وجود آید صحبت شد و راه حل هایی برای آن گفته شد.      

3- کارگاه صدای افسردگیتان را بشنوید، درروز دوشنبه  مورخ 21/7/1398 مهرماه با حضور مدرس جناب آقای نیکوئی، از ساعت 11 تا 13 به مدت دو ساعت در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی واجتماعی برگزارشد. تعداد 88 نفر از دانشجویان رشته های مختلف و همیاران سلامت روان در این جلسه شرکت کردند، در این کارگاه دلایل افسردگی وراه های جلوگیری از بروز آن در فرد، ارائه شدودرادامه به صحبت مدرس با دانشجویان و پاسخ به سوالات آن پرداخته شد                                                                

4- کارگاه می خواهم در ذهنش بمانم با موضوع مهارت های ارتباطی،درروزشنبه  مورخ1398/8/11مهرماه، با حضور مدرس جناب آقای مرادی، از ساعت 11 تا 13 به مدت دو ساعت در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی واجتماعی برگزارشد. تعداد 79 نفر از دانشجویان رشته های مختلف وهمیاران سلامت روان در این جلسه شرکت کردنددر این کارگاه به سرفصل های همچون عوامل موثر در ارتباط، اصول برقرای ارتباط موثر، مهارت های برقرای ارتباط و باید ونباید های رابطه پرداخته شد.                   

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکزمشاوره
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 53
اخبار : گزارش کارگاه های برگزار شده توسط، مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی