دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی ویراستاری نشریات دانشجویی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/08/18 08:15 ق.ظ

کارگاه آموزشی ویراستاری نشریات دانشجویی با تدریس خانم دکتر جلالی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات، روز دوشنبه 13 آبان 1398 در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

IMG_0353.JPG


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه آموزشی ویراستاری نشریات دانشجویی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 28
اخبار : کارگاه آموزشی ویراستاری نشریات دانشجویی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی