دانشگاه شهید بهشتی

ضبط پادکست توسط کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1398/08/14 10:13 ق.ظ

دانشجویان کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی  پادکست اسکروج را برای دانشجویان دانشکده اقتصاد و پادکست هایی را برای مدیریت امور شاهد و ایثارگز روز 13 آبان 1398 در پلاتوی آکوستیک خانه فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی ضبط کردند.

 photo_2019-11-04_22-34-59.jpg

photo_2019-11-04_22-34-57.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ضبط پادکست توسط کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 49
اخبار : ضبط پادکست توسط کانون گویندگی و اجرای دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی