دانشگاه شهید بهشتی

اولین جلسه شعر کانون ادبی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/08/13 11:46 ق.ظ
اولین جلسه‌ی شعر کانون ادبی بهشتی در ترم جاری، 28 مهر 98  از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر، به میزبانی کافه بهشت و با استقبال دانشجویان برگزار شد.
در جلسات آتی به ما بپیوندید.

photo_2019-10-20_20-09-47.jpg 
 
 photo_2019-10-20_20-09-48.jpg
 
 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اولین جلسه شعر کانون ادبی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 1,535
اخبار : اولین جلسه شعر کانون ادبی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی