دانشگاه شهید بهشتی

سلسله نشستهای علمی: آشنایی با سازمان فیزو، سیستم های مدیریتی موفق

تاریخ انتشار: 1398/08/12 02:38 ب.ظ
 

اولین نشست تخصصی در حوزه ورزش دانشگاهی با همکاری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، روز چهارشنبه اول آبان 1398 در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد، آشنایی بیشتر دانشجویان تربیت بدنی با سازمان جهانی ورزش دانشگاهی (فیزو) به عنوان متولی ورزش در دانشگاهها، اهداف و برنامه های آتی آن، نحوه مدیریت برنامه ها و رویدادهای ورزشی دانشگاهی در سطح جهان و همچنین فراهم سازی شرایط بحث و تبادل نظر دانشجویان با مدیران سطح اول مدیریت ورزشی جهان بوده است.
Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۴۴۱۵۴.jpgIMG-20191024-WA0003.jpg 
دکتر محمد پورکیانی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ومدیر کل سابق اداره تربیت بدنی وزارت علوم و سرپرست سابق فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ایران، به معرفی ساختار، اهداف و برنامه های آتی سازمان جهانی ورزش دانشگاهی (فیزو) پرداختند. 
در ادامه آقای آدریان سوکاکیو، بنیانگذار و رئیس سازمان ورزش رومانی و خانم سوفیا ولکونسوکی، مدیر روابط بین الملل سازمان ورزش رومانی با توجه به تجارب همکاری گسترده با سایر کشورها در حوزه ورزش دانشگاهی، به معرفی مدلها و سیستم های موفق مدیریتی ورزش دانشگاهی در سطح جهان پرداختند.
Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۶۳۰۲۹.jpg Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۶۳۱۲۱.jpg
در پایان ضمن برگزاری جلسه با دکتر سجاد احمدی زاد، معاون پژوهشی دانشکده علوم ورز شی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمد پورکیانی عضو هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی آن دانشگاه، در خصوص زمینه های همکاری بالقوه و آتی مابین دانشگاه شهید بهشتی و سازمان ورزش کشور رومانی به ویژه در زمینه تبادل استاد و دانشجو و برگزاری رویدادهای ورزشی و آموزشی بحث و گفت و گو شد که در پی آن ضمن دعوت از مدیران دانشکده تربیت بدنی برای حضور در جشنواره ورزش کشور رومانی درماه ژوئن سال2020، پیشنهاد عقد تفاهم نامه همکاری میان این دو برای بررسی بیشتر شرایط و زمینه های همکاری مطرح شد. 
Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۳-۱۶۳۱۲۶.jpgIMG-20191024-WA0002.jpg 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست تخصصی، فیزو، سیستم مدیریتی، تفاهم نامه همکاری
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 59
اخبار : سلسله نشستهای علمی: آشنایی با سازمان فیزو، سیستم های مدیریتی موفق
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی